Vasárnapi Ujság – 1880

A „Vasárnapi Újság" 1880. évi folyamának tartalma, a) Képek és rajzok jegyzéke. I. Arczképek. Hoffmann Pál. a­­ Hazaiak. S­iim Puschek Feren­cz­­ ... ... ... ... ... 1 Mentovics Ferencz... ... ... 3 Petőfi Sándor. (Mezei József festménye után) 3 Verhovay Gyula ... ... ... 3 Szily Kálmán ... ... Csepreghy Ferencz ... ... K. Papp Miklós . ... ... ... . .. ... 8 Feszt Imre ... ... ... ... ... 9 Pallavicini Ede őrgróf ... ... ._. ... 9 Gr. Pejacsevich­ László. .. ... ... 10 Országgyűlési képek : Simonyi Ernő. ... ____ ... ... 11 Paczolay János.. ... ... ... ... 11 Horváth Lajos ... ... ... ... ... 11 Harkányi Frigyes ... 11 Hodossy Imre. ... ... ... ... ... 11 ... 11 Nagyné­ Benza Ida . ... ... . ... II Gróf Szapáry Ferencz ... ... ... ... 11 Szigeti József . ... ... ... ... 15 Országgyűlési képek: Ivánka Imre ... ... ... ... ... 16 Péchy Tamás.. ... ... ... ... 16 Teleszky István . ... ... ... ... ... 16 Grü­nwald Béla . ... ... — ... 16 Németh Albert.. ... — ... ... 16 Gallner Gyula. ... .__ ... —. 16 Kossuth, Íróasztala mellett,­­ Bertelli-Lotteri fényképe után rajzolta Gyulay László) . 18 Kossuth neje ... ... ... ... ... 18 Meszlényiné, Kossuth Zsuzsanna. ... ... 18 Rutkayné, Kossuth Lujza _ ... ... 18 Kossuth Ferencz _. ... ... ... ... ... 18 Ifj. Kossuth Lajos _ ... ... 18 Kossuth édes­anyja ... ... ... ... ... 18 Ihász Dániel ... ... ... ... .. ... 18 Ordódy Pál... . ... ... ... — — 1­» Petőfi István ... ... ... ... ... 19 Pulszky Polyxena.. ... ... . ... ... ál Gróf Széchenyi István. (Doby Jenő rézmet­szete után) ... _. . ... ál Gróf Széchenyi István. (A Vadász-albumban megjelent kép után).. ... ... .. ... ál Széchenyi neje, gr. Seilen Crescentia ...­­ál Engel József. ... ... _.. ... . .. ál Pázmány Péter. (Egykorú festmény után) áá Gróf Zichy-Ferraris Viktor ... ... áá Gróf Széchenyi Béla .. ... ... ... ... á3 Gróf Széchenyi dön ... ... ... ... á3 Lóczy Lajos.. ... ... ... ... ... ... á3 Somogyi Károly. ... ... ... ... ... á1 Orlay Soma . ... ... ... ... á4 Löw Tóbiás .. . .. .. ... á4 Petőfi utolsó arczképe. (Orlay Soma 1849-ki festménye után) _ ... ... ... ... ... á6 Arany János. ( Feleli Sándor rajza után)... á6 Bem. (Rajzolta Petőfi Sándor) ... ... ... 26 Benczúr Gyula .­­__ ... ... ... á7 Csengery Antal ......— a9 Szabóky Adolf .. .... ___ ... ... ... 31 Wágner Sándor . . . — ... 30 Weisz Bernát Ferencz ... ... - - - 37 Márkus István ... ... ... ... .. 35 Virág Benedek.. . ... ... ... ... 37 Tunigous Lajos . . ... ... ... 37 Trangous József. ... . ... -— ... 37 Zlinszky Imre ... .38 Mihályi Károly . .... .... 38 Az államtitkárok: Madarassy Pál ... 39 Hieronymi Károly . . ... 39 Tanárky Gedeon ... 39 Br. Fejérváry Géza, tábornok... ... 39 Prónay József. ... ... ... ... ... 39 Matlekovics Sándor... ... 39 Janik János ... 40 Fabiny Teofil ... ... ... ... — ... 41 Gróf Mikes János.. ... ... ... ... . 41 Bem tábornok. 11831-ki arczképl 40 Böhm Pál .. . ... ... — ... 43 Tarczy Lajos — — — 45 Kőszegh­i Károly . ... ... ... — 46 Torma Károly . ... — ... 47 Ujfalvy Kárály ... ... ... ... — 51 Grittelzéchm István ifjúkori arczképe . 52 h. Külföldiek. ... ... ... — — Favre Gyula Freydinet Lajos Károly. ... ... —­­Lorisz­ Melikoff tábornok.. ... —­ — Gurko tábornok ... ... ... —­­Stefánia, belga királyi herczegnő ... Stefánia, belga királyi herczegnő. (Géruz fényképe után).. ... —­­ Margit, olasz királyné ... ... — Bourgoing báróné ... Az új angol kormány tagjai ... ... ... Mária-Alexandrovna, orosz czárné ... . J­uskin Sándor.. ... ... I. György, görög király. ... ... ... . Bradlangb . ... ..." ... ... ... Vasco de (ráma ... . í'amoens ... ... ... ... Plngom János ... ... ... ... ... A belga királyi pár ...jj .. . I. Lipót, a belga dynasztia alapítója Bib Paxla, mindita fejedelem Abdurrahman, az új anglián emir Ole Bull -Szám Hancock ....... . ... 36 Garfield . ... ... ... .il ... . 36 Stratford Redcliffe lord. ... ... ... . 36 Aalbergida,mint Boriska a «Falu rosszában« 38 Riza pasa, a török porta meghatalmazottja Albániában .. ... ... .... ... ... 41 Seymo­r lord, altengernagy, a nemzetközi flotta parancsnoka ... . 43 Offenbach. .. .. .... 43 Barth­elémy Sai­nt-Hilaire, franczia külügy­­ miniszter... ... ... ... ... ... ... 44 Az 1830-ki lengyel szabadságliarcz hősei: Potocka Klaudina. Pwernicki. Uminski. Hofman Klementina. Wysocki Péter. Czartorjski Adám, herczeg. Pem­binski. Rybinski. Soltyk Roman. Skrzynecki vezér. Chlopicki. Lelewel Joachim. Ledochowsky Ignácz. Plater Lajos. Jelowicki Venczel három fiá­val : Jelowicki Sándor, Eusztakh és Eduárddal. Zienkowicz József. Luka­sinski. Romanowszki Tranquilin és Stempowski. Jasienski. Plater Emilia 50 Ujfalvvné Bourdon Mária ... .... 51 II. Műtárgyak. Jelenet az albingensek elleni háborúból: Bernát, minorita szerzetes csillapítja a népet. ( Laurent festménye után.) ... Semmiért! (De Peerot festménye után)... Bím­ és erény. (Farsangi kép). ... ... ... A róka magánya. (Keleti Gusztáv rajza) ... Lerencz leányok sétája Salamancában. .. ( Hu­gen William festménye után) . ... Őrült Johanna. (Pindilla festménye) Tilos a bemenet. ( Winter M. festménye) __ XV. századbeli magyar sodronyzománczos kehely ... . ... ... ... Csizmadia műhely. ( Biczó Géza rajza). ... Az utolsó út. — Gróf Sándor Móricz teme­tése. (Herczeg Od­escalch­i Viktor rajza).. Elitélve! (Baditz Ottó festménye után) Spanyol postakocsik. ( Wagner Sándor fest­ménye után) . ... ... Az első burgonyaszüret a berlini fejedelmi palota kertjében 1649-ben ... Krisztus a betegek közt. ( Rembrandt rézkar­cza után) .. . ... ... A Mahmal visszatérése Mekkából A «Hasszeb». Algíri mesemondó. (Boulanger képe).. . ._ ... ... ... ... .... A királyi korona és a koronázási jelvények A Széchenyi-szobor. Engel Józseftől. A magyar korona.. Lengyel lakodalmi menet Krakkó vidékén. (Kutsák Gyula festménye után) Shakespeare a törvényszék előtt. (Schräder Gyula festménye után) ... ... ... Sok hűhó semmiért.. ... ... . ... Vajk (Szent István) keresztelése. (Benczúr Gyula festménye után) ... ... ... XVI. Laj­os és családja a versaillesi vár meg­rohanásakor. (Benczúr Gyula festménye után) ... ... ... .... . ... Kehely a XV. századból Esteli pihenés Marokkóban. (L'mutant Benja­­min festménye után) ... ... ... .. Széllövés. (Balaroine J. F. festménye után) A párisi «Salon» egy századdal ezelőtt. A szépművészeti kiállítás megnyitása 1787-ben. (Egykorú metszet után) Madridi czirkus. ( Wagner Sándor spanyol­országi rajzaiból) ._ ... A barcelonai székesegyház. ( Wagner Sándor spanyolországi rajzaiból) __ ... ... ... Debreczeni csikósok versenye. ( Wagner Sán­dor festménye után) ... ... ... Lovas alak a szt.-miklósi edényről Almafa virága. (Beyle festménye után) . Part mentén. (Kén­öly Géza rajza) Az anya keserve. Bem szobra. Hat zár Adolftól . ... A vásárfia. ( Böh­m Pál rajza) A girondiak utolsó perczei. (Piloty Károly festménye). .... Vándorló dalnokok. (Seifert festménye) .. Pestalozzi a gyermekek közt. (Grob K. fest­ménye) ............ Szerelem vándorai. (Greguss János rajza). Az alku. (Biczó Géza rajza) Tánczóra. (Adam L. Emil festménye) Az udvar végén. (Mészöly Géza rajza) . III. Táj és úti képek, épületrajzok. mi Hazaiak. A Thurzó síremlékek Lőcsén: Thurzó Já­nos + 1508. Thurzó I. Elek +1543. Th­urzó Szaniszló +1625. Th­urzó II. Elek +1594. I A Thurzó-család lőcsei háza....... I A Th­urzó-ház folyosója ... I Körmöczbánya főtere a Rácz őrház a tiszai gáton. Szentes mellett lá­­lőzkomp a Dunán Palánka és Illók közt. (Eisenhut Ferencz rajzai 15 Buda száz évvel ezelőtt. (Egykorú metszet után) 19 A disznófő ezelőtt 44 évvel. (Keleti Gusztáv rajza) ...­­ ... 19 Kossuth László síremléke Alsó-Pakason. (Ellinger fényképe u­tán)... . ... ... 15 Árpád sirja: Az ásatási színhely mostani látképe.. á6 Árpád forrás. (Ellinger fényképe után) 25 Esztergom 1664-ben.. ... ... ... á6 Esztergom 1880-ban. (Beszéden Sándor fény­képe után).. ... . ... ... . 25 Kossuth László lakása Alsó-Pakason ... 25 Esztergomi honvéd síremlék ... 25 Csengery nyaralója a városligetben. (Dörre rajza) ... ._ _. ... ... ... ... 30 Képek a Margit-szigetről. Kilátás a sziget alsó részéről a kis szi­getre és Budára. Veresfenyő-csoport. A sziget panorámája. Főherczegi lak. Árnyas pad. A vízesés és a felső ki­kötő. Az alsó kikötő. A romok. (Dörre Tivadar rajza) ... ._. ... ... 35 A budai ház, melyben Virág lakott és meg­­­halt. ... ... ... ... ... ... ... 37 O­ Orsova . ... . 37 Virág Benedek síremléke a budai krisztina­városi temetőben ... 37 Széchenyi-tér Pécsett ... ... ... 40 Székesegyház Pécsett .._ 40 Az új lóversenytér. (Dörre Tivadar rajza) 42 Buda és Pest. Schäfer (Pilich) 1606-ban megjelent «Ungarische Cronicá»-jából _ 43 A Petőfi-ház Kis-Kőrösön . . ... _ 43 Toldy Ferencz síremléke_. ... ... ... 44 Woronieczky herczeg síremléke a kerepesi uti temetőben .____. 44 Orlove Bojeste. Sasok hazettere. (Feszty Ár­pád rajza) . ...... 45 Az amphitheatrum Ó-Budán. (Dörre Tiva­dar rajza.) Képcsoportozat ... 47 Zágrábi képek: A székesegyház környéki, ( Dörre Tiva­dar rajza). .... 47 Külvárosi utcza a földrengés után . . 47 b) Külföldiek. A «Szép kút» és Boldogasszony temploma Nürnbergben ... .... ... ... ... 1 A Panderon a Sierra Nevada hegységben. (Doré rajza)... ... ... ... ... ... 4 A lysedali vasúti Slid Norvégiában A szent-gotthard-hegyi vasút (Báró Dablhoff rajza után) 6 kép ... ... ... ... ... Prizren, az albán liga székhelye . ... ... 8 A téli palota Szent-Pétervárott ... . .. 8 A téli palota Szt-Pétervárott: A téli palota a testőrlak felől. A nagy bálterem. Miklós­terem. Te deum a czári kápolnában. A czári magánebédlő, a testőrtanya fölött. Sándor-terem ... ... . 10 A panamai földszoros átmetszése. (Képek Panama vidékéről.) Panama a vasúti állo­más felől. Panama látképe. Chagres vá­ros. A panamai öböl. Hid a Porto­ bellán. Nicaragua a tenger felől. Panamai kül­város. Colon-Aspinwal város .._ ... _ 14 Képek a Szent-Gotthárd-vasut mentéről. 1. Fluelen. 4. Altorf. 3. Amstoeg. 4. Wa­­sen. 5. Goeschenen. 6. Vízesés az alagút előtt. 7. Az ördög hídja. 8. Ruban, a szi­gotth­ardi útban. 9. Hospenthal ... 15 Norvégiai hidak. Riddar-Sprong . ... 16 Kossuth lakása Genuában 1859-ben . . 18 Utcza Skutáriban . ... ... ... áz A kiállítási palota Brüsszelben . .... 17 Brüsszel ... ... ... ... ... 30 A laekeni kastély és park ... .. 31 A királyi palota Brüsszelben . ... 31 Kandahár vára, a főkapuval . ... 33 A Rigi . ... . .. ... ... ... ... 34 Szt-Ilona szigeti képek : «The Briars» villa. A sziget képe északkeletről. A «Tróján» hajó megérkezése Jamestown kikötőbe. Longwood. I. Napoleon sirja 35 Az uj görög határról. Olympus hegye . __ 37 Janina vára ... .....­­ 37 Részlet a jaszenova-aninai vaspályáról ... 37 Szobieszki sirja szt. Wenzel egyházában . 39 A Tükör-tó Yozemiti völgyében (Kaliforniá­ban) ........ . ... 39 Korfu ....... . - 10 Antivári, az adriai tenger partján ... ... 41 Pulcigno ... ... ... 40 Lama-Zuru klastrom Tibet határán . 16 A szent­ keresztről nevezett kolostor a csoda­tevő kúttal Albániában (Zrerina rajza) . 48 A khokandi kormányzó palotája Andidsán­ban­ .. ... . . .. 51 Gur Emir mecsetje Szamarkandban (Tamer­lan sírja)... ... — - 51 IV.Természettudomány, ipar, gazdaság. A washingtoni csillagvizsgáló nagyító csöve 4 Edison lámpája ... . 5 Gorilla és csimpánz . 6 Hansen mutatványai (két kép) ... ... 11 A szél erejének mérése. A greenwichi csillag­vizsgálóból ... .. ... 13 Hózivatar a hegyek közt . ... . .. 14 A központi telefon-iroda... ... . . 16 Mesmer befejezési módszere .16 Hypnotizált tyúk . ... ... ... Hypnotizált rákok ... ... Hansen egy mutatványa... ... . . Orvosi műtétek sűrített gázokkal Japán művek : Kirín, Chi-chi. Ho-ho madár. Farkas-teknőcz ... ._ ... Tengerbe szakadó jégár Grönlandban . _. 1 Pedomotor ... .. ... ... __. J Rossian-féle vizmotor ... ... Vaspálya a Vezúvon. A Vezúv krátere. A ko­csik átmetszete (3 kép) . . jj A berlini halászati kiállításból: Tengeri álla­tok a japáni és klim­ai osztályban ... Összerakható franczia tábori ágy (két kép) Világóra ... ... . . ... ... Iparművészeti tárgyak a keletről. Khinai díszedények (5 kép). Gyertyatartó lótusz növény alakjában. Indiai diszed Zené­szek a mikadó udvarából.­­Ka. japáni hősök. Régi japáni porczellánányér. Ta­nulmány a madiréletből. Üveglap arany­nyal kirakva. Kh­inai és japáni tárgyak. Perzsa szőnyeg a XV. századból. Perzsa agyagművek­ a XV—XVI. századból. Khi­nai templomi csésze. Tanulmány a nép­életből (japáni rajz). Hátsó indiai (birmai) fegyverek. Japáni tájkép. Leszálló daru (japáni rajz). Összesen 10 rajz _ ... Hordozható fü­ggő ágy összegöngyölve ... Hordozható függő ágy takaróval . ... Hordozható függő ágy ernyővel ... ... Rendes alakú napfolt... ... _ ... Napfolt ... ... .. ... _ ... ... Napfolt örvényző tűzanyaggal ... ... ... Napfolt viharzó tűzany­aggal ... . ... A nap képe fogyatkozás alkalmával ... ... Napkitörések színképelemző készüléken nézve. ... ... ... .. .. ... ..jj Kitörés a napon ... ... ... ... Lángnyelv-alakú protuberanczia . ... Felhő-alakú protuberanczia ... ... Egy napfolt­rajza, a photosph­arával ... ... Photophon . . . .. ... ... Lyukakkal átfúrt rézlemez (a ph­otophonhoz) Földrengés által okozott földh­asadások ... A talaj hullámzása földrengéskor A farrai temető egy obeliszkje az 1873. jú­nius 19-ki földrengés után ... ... — Edison, műhelyében . ... ... ..J JS V. Népviselet, genrekép. Amerikai indián főnök harczi öltözetben ... Szelim, bosnyák fölkelő .. . ... Csumbiri király . . .. ... ... Csumbiri király fia . ... Északsarki lakosok ...­­Afgh­an táncz .. . Verseny a pusztán. (Arnould G. tanár rajza) Czigánytelep Granadában (Daré rajza) Rókavadászat Mustungban a Bolan-szoros táján (Keletindiában) ... - — Skatári vidéki keresztyén albánok _ Utczai alakok Szt-Pétervárról. (Képcsopor­tozat 3á alakkal) ... --­Oláh czigány (Koller K. tanár fényképe után) Katona élet." Gun­ay László rajzai (8 kép) f­aragó béres. (Fénykép után rajzolta Fehér­vári S.)­­ ....­­.­Beszélő árnyak : 1. A tolvaj. á. A részegek Japáni nők Czigánytábor. (Gregory János rajza) Vivant vacationes ! (Gyulay László rajza) .. Az iskolaév végén Képek Bukarestből: I. Vizáros. á. Áldást osztó pap. 3. Postás a külvárosban. 4. Czi­gány muzsikus . — — Janka, a havasok királya. (Fénykép után rajz. Gyulay László) . Thököly karnera, mint franczia huszár -Ráttky-huszár (1707) _ --- — Chamborand-huszár (1794) - — Bercsényi huszárok (1791) — — Az erdőben. (Mészöly Géza tollrajza) — " Khinai színészek _ ... ... ... A czeglédi honvédhuszár hadgyakorlatokról. (Gyulai László rajza) . -- -- — A király galicziai útjából: 1. Lengyel lova­gok, á. Tánczoló parasztok --- —­ Nagykőrösi csősz. (Biczó Géza rajza) Sutulás. (Biczó Géza rajza) . Halottak napja Szt-Pétervárott: 1. A sírok­nál. 1. Hazajövet a temetőből Albán nők . Te deum» egy­ kalmük pagodában Orosz lovasság Kh­okandban Khokandi nemzeti hadsereg . Tadsik és szárt leány A legkisebb emberpár : Zarate Lucia és Miku «tábornok» --- --- -— "* Estély Panna kl­ánnál­­ — VI. Időszerű illusztrácziók. Roberts tábornok az afglián gyorspostán Egy afglián elégetése Psellalabadban A tudomány­ vértanúi: A villám agyonüti Rich­mannt... — Jacim­art veszedelme .. . -— A nagy vasúti szerencsétlenség Pundee mel­lett *: A hid átmetszete két oszlop között — A hid a déli oldal felől 4 6 10 10 13 14 15 áO áá á3 átí áz áz á8 á8 á9 31 31 33 33 34 . 9 l­ 13 . 14 15 17 19 Á át af S 30 33 33 34 34 36 40 41 4Í 4t> 46

Next

/
Thumbnails
Contents