Vasárnapi Ujság – 1887

VASÁRNAPI ÚJSÁG Nagy Mikss Nagy Miklós. HARMINCZNEGYEDIK ÉVFOLYAM 1887. FELELŐS SZERKESZTŐ: KIADÓ-TULAJDOnOS: NAGY MIKLÓS FRANKLIN-TÁRSULAT BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IRODALMI INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA. (Egyetem-utcza 4. szám.)

Next