Vasárnapi Ujság – 1891

VASÁRNAPI UJSÁG HARMINCZNYOLCZADIK ÉVFOLYAM 1891. FELELŐS SZERKESZTŐ: NAGY MIKLÓS KIADÓ-TULAJDONOS: FRANKLIN-TÁRSULAT BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSUL­AT MAGYAR IRODALMI INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA. (Egyetem-utcza 4. szám. i

Next