Vasárnapi Ujság – 1913

Tartalom

A „Vasárnapi Újság" 1913. évi folyamának tartalma. A) KÉPEK ÉS RAJZOK JEGYZÉKE I. Arcképek. a) Hazaiak. Szám Balogh Jenő, az új igazságügyminiszter 2 Barcsay Domokos .. ... 4­­Mészáros Imre, az operaház elhunyt volt igazgatója ... ... ... 4 Gróf Bethlen Bálint volt főispán... ... 7 Zubkovics György, az új budai görög-keleti szerb püspök ... ___ ... ... 7 C­sászár Elemér, a «Kisfaludy-társaság» új tagja ... ... ... ... ... ... 7 Rónaszéky Gusztáv ... _._ 7 Heltai Ferencz új főpolgármester ... ... 8 Báró Hatvany-Deutsch Sándor ... 9 Gróf Andrássy Dénes ... 10 Gróf Dessewff­y Aurél, a Magyar Földhitel­intézet elnöke _ ... 11 A Magyar Földhitelintézet alapítói és szer­vezői: Gróf Dessewffy Emil. — Gróf Károlyi György. — Csengery Antal. — Gróf Lónyay Menyhért __ ... 11 Konok Ida műtermében ... ... __. 11 Kalivoda Kata műtermében 11 Ábrányi Kornél __ ... ... ... ... 11 Rickl Gyula, igazságügyi államtitkár 11 Alexandra Pavlovna főherczegné, József nádor első felesége ... . 12 Dr. Jakobi Samu __. ... ... 13 Benedek Sándor közoktatási államtitkár 14 Fónagy József, a most elhunyt vadászati író ... ... ... ... ... ... 14 Hampel József ... ... ... ... ... 14 Lengyel Béla ___ ... ... ... ... 14 Dr. Imling Konrád ... ... ... ... 14 Dr. Nagy Dezső ... 14 König Gyula ... ... ... 15 Gróf Marenzi Ferencz, a magyar honvéd­ség új helyettes főparancsnoka ... 15 Simonyi óbester ... ... 18 Báró Korányi Frigyes ... ... 21 Vadász Lipót, az új igazságügyi államtitkár 21 Régi Magyar könyvkiadók: Landerer La­jos. — Emich Gusztáv. — Heckenast Gusztáv ... .__ ... 22 Arany János kiadatlan arczképe 22 Herczeg Odescalchi Artúr, mint a pápai testőrség hadnagya __. ... 23 A hét kurucz : Csiky Sándor, Patay István, László Imre, Kállay Ödön, Madarász Jó­zsef, Vállyi János, Vidacs János .. 23 Lakatos Miklós . _ ___ ... ... 23 Új miniszterek: Báró Ghillány Imre. — Báró Burián István. — Sándor János ... 24 Gróf Tisza István miniszterelnök. Bér Dezső rajza ___ ... 24 Gróf Teleki Sándorné ... 24 Mária Dorottya főherczegné ... ... 24 Bálint Gábor Kovalenszki atamánnal és gróf Zichy Jenővel ... ___ 25 Tisza Kálmán és neje a hatvanas években 27 Özvegy Tisza Kálmánné egyik legutóbbi képe ... ... 27 Singer Zsigmond ... ... ... ... ... 27 Vasziljevits János ... ... ... ... 27 Kada Elek __ ... __. . 27 Márkus Emília hűvösvölgyi villájában... 26 Chernel Mihály ... ... ... ... . ... 28 Báró Harkányi János kereskedelemügyi miniszter .. ... ... .__ 29 Báró Perényi Zsigmond belügyi államtitkár 30 Báró Skerlecz Iván, az új horvát királyi biztos ... ... ... 30 Ribári Mór ... ... ... ... 30 Blaha Lujza balatonfüredi villájának tor­náczán ._ ... ... ... 32 Báró Kornfeld Móricz ... ... ___ 32 Gödri Ferencz ___ ... ... ... ... 32 Raab Károly főesperes ... ... ... ... 32 Id. Szinnyei József ... ___ ... ... 33 Milkoszki Zsigmond ... 33 Szám Seffer László ... ... 33 Popper Dávid __ ___ ... ... 33 Domony Mór ... ... ... ... ... 33 Péterfy Sándor ... .... 34 Takáts Mihály ... ... ... ... 35 Bartoniek Géza ... 36 Bogdanovich Luczián pátriárka 37 Báró Eötvös József ... 37 Vámbéry Ármin... ... ___ ... ... ... 38 Kováts Gyula . ... ... ... ___ 38 Paulay Erzsi otthon (2 kép) ... ... 39 Gróf Teleki Géza ... ... ... ... ... 40 Takács Menyhért jászói prépost ... 41 Zilahi Simon ... ... ... ... 41 Balogh Ferencz theologiai tanár ... 42 Herczeg János.. ... ... ... ___ ... 42 Roboz István ... ... ... 42 Zoltán Elek altábornagy ... ... 43 Gruics Mihály károlyvárosi püspök... ... 43 Bezerédj Viktor... ... ... ... ... 45 Novák István, az új eperjesi görög-katholikus püspök ... ... ... 45 Gróf Festetics Géza, a székesfőváros új al­polgármestere .. ... ... ... ... ... 46 Sándor Erzsi otthon ... ... ... ... 46 Özv. Gróf Andrássy Manóné ... ... 48 Madarász Viktor műtermében. ... 48 Kossuth Ferencz és menyaszonya, özvegy gróf Benyovszky Sándorné sz. Kvassay Mária. ... ... 49 Fejes István ... ... ... 49 Kiss József .. ... _._ ... ... 49 Rudnyánszky Gyula _ ... ... ... ... 50 Ullmann Adolf, a Magyar Általános Hitel­bank vezérigazgatója ... ... 51 b) Külföldiek: Jagow, az új német külügyi államtitkár... 3 Mechtildisz főherczegnő és ifjú férje, Czar­tom­szki herczeg ... ... ... 3 Poincaré, a franczia köztársaság új elnöke 4 Rainer főherczeg.. ... ... 5 Mahmud Sefket, török nagyvezér... ... 5 Enver bey ... ... ... ... ... 5 Nazim pasa, az agyonlőtt volt török hadügy­miniszter.. 5 Ferencz József Ottó főherczeg ... 5 Az angol trónörökös mint oxfordi diák ... 7 Izzet pasa, a török hadsereg új fővezére 7 Hasszán Riza pasa, a szkutarii török sereg parancsnoka ... 7 Ernő Ágost braunschweig-lüneburgi her­czeg és menyasszonya, Viktória Lujza porosz herczegnő .... ... ... 8 Diaz Felix, a mexikói forradalom vezére 8 Scott kapitány családja körében ... 8 I. György volt görög király . 13 Konstantin, az új görög király és neje, Zsófia királyné ... ... ... 13 Pierpont Morgan ... ... ... ... ... 15 Piffl, új bécsi herczeg­érsek ... ... ... 16 Wagner Richard ... ... 20 Lord Aveburg (Lubbock) ... . .. ... 23 A budapesti nemzetközi női választójogi kongresszus vezéralakjai (7 kép) — ... 24 II. Vilmos német császár és a császárné unokáikkal. — A császár magyar lovas­sági tábornoki egyenruhában. — A csá­szár legújabb arczképe ... ... .. ... 24 Miklós orosz czár és György angol király 24 Henri Rochefort ... ... ... 29 Manuel volt portugál király menyasszo­nyával ... ... ... ... 29 Hozma maczedoniai bolgár metropolita­érsek ... ... ... ... ... 32 Bebel Ágoston ... ... 34 Emile Ollivier ... _ . ... ... ___ ... 35 Lanjus altengernagy ... ... ... ... 35 Boccaccio ... ... ... ... ... ... 38 Aquinói Mária ... ... ... 38 Szám Verdi .. ... ... ... ... 41 Hanako, japán művésznő ... ... 41 Diesel Rudolf ... ... ... ... ... 42 Juansikkai, a khinai köztársaság elnöke 42 Ponyatovszki József herczeg ... ... 43 Diderot ... ... ... ... ... ... 74 Vilmos svéd herczeg nejével, Mária orosz nagyherczegnővel és kis gyermekükkel 47 Rodin­a. ... ... ... ... 47 Rampolla, László Fülöp festménye ... 51 II. Műtárgyak. A milói Vénus, a­hogy most a Louvreban van, és a milyen eredetileg lehetett (2 kép) 1 «A bárok festészet» czímű közleményhez : F. Albani : Krisztus keresztelése. — Táj­kép. — Correggio: Gyermekét imádó Ma­donna. — Michelangelo: Részlet a Sixtusi kápolna mennyezetéről. — L. Labattini: Mária megdicsőülése. — L. Carracci: Ma­donna szentekkel. — Domenichino : Szent Ferencz. — Guido Reni: Mater Dolo­rosa. — F. Baroccio: Szent család. — Caravaggio : Krisztus sírbatétele ... ... Horn Ede most leleplezett emléktáblája vágujh­elyi szülőházán. Sámuel Kornél műve. ... ... ... ... ... 2 Régi magyar kelyhek (8 kép).. ..... 3 Franczia művészi kőnyomatok kiállítása a Szépművészeti Múzeumban : Isabey: Ma­dame Horace Vernet. — Manet: Berthe Morizot. — Corot: Fák alatt olvasó nő. — Gavarnn : Csavargó. — Monet: Férfi mell­képe. — Toulouse-Lautrec: Mosdó nő. — Forain: Vallomás. — Carrière: Rochefort arczképe. — Delacroix: Királytigris. — Daumier : Szabadon bocsátható. — Dupré : Legelő Simousinban. ... ... ... 3 Dréhl János: Istók János plakettje 3 A Művészház felavató kiállításából: Glatz Oszkár : Anya gyermekével. — Katona Nándor: Hegyi patak.­­ Báró Med­nyánszky László : Hegyi táj. — Koszto­lányi Kann Gyula: Tájkép ... ... ... 5 Régi művészi kályhák (8 kép) ..... 5 Gróf Pálffy János képgyűjteményéből: Ti­ziano : Marc Antonio Trevisani doge kép­mása. — Boltrafsio: A lodhi Madonna. — Marco Basalli: Holt Krisztus. — Vittore Crivelli: Madonna gyermekkel. — Andrea Solario: Madonna gyermekkel. — Borgog­none: Szent Rókus és Szent Lajos. — Boccaccio Boccaccino: Jézus imádása. — Tintoretto modora : Pietro Loredano doge képmása. — Francesco Francia: Szent család. — Paolo Veronese (?): Férfi képmás — Thomas de Keyser: Előkelő ifjú lovas. — Anthonie van Dyck: Kettős képmás. — «Mária halálának mestere»: Madonna a gyermek Jézussal. — Bartholomaeus van der Heist: Gideon de Wildt admirális képmása. — Adrisen de Bye: Női kép­más. — Salamon van Ruysdael: Tájkép hintóval. — Jan Steen: «Interieur». — Jacob van Ruysdael: Amsterdam lát­képe. — Id. Lucas Cranach: Madonna a gyermek Jézussal. — Id. Frans Mier­s : Hölgy tengericzével.. ... ... ... — Brozik: Gróf Pálffy János. — Constantin Troyon : Pásztor-idyll. — Franz von Len­bach: A római Titus-diadalív. — Charles Daubigny: Az Oise és Szajna folyók találkozása. — Constantin Troyon: Haza­térés a közelgő vihar előtt ...... 8 Ferenczy Károly festményei az Ernst­múzeumban : Artisták. Anya. — Női arczkép. — Csendélet. — Séta ... ... 9 Templomban. Kalivoda Kata festménye 11 Jézus Keresztelő Jánossal. Murillo fest­ménye ... „_, „, ... ... ... 12 A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiál­lítása . Endrey Sándor: Női arczkép.­­Reinerné Istvánffy Gabriella: Bivalyok. — Karacsay Gerőné: K. Médike arcz­képe. — Stetka Gyula : Női arczkép. — Jendrassik Gyula : K. M. k. a. arczképe .— Glatz Oszkár: A román határon. Kezdi Kovács László: Őszi est. — Komá­romi Racz Endre : Keresztfiam nyaral. — Silányi Lajos : Körmöczbányai főtér. — Bruck Miksa : Sárosi interieur. — Mányai József: Falusi kocsma. — Ferenczy József: Mise után. — Márton Ferencz : Gátkötő csiki székelyek 12 Ligeti Miklós kiállítása: Múzsa. — Alvó nő. — Férfi arczkép ... ... ... 15 A Perugiában felfedezett Rafael-falfest­mény egyes alakjai (7 kép) . ... ... 16 Az 1849-iki­ Károlyi-huszárezred tisztjei. Lotz Károly festménye ... ... 16 A «Nemzeti Szalon» tavaszi kiállítása. Bosznay István: A poprádi tó. — Anda­házi Kasnya Béla: Herkulesfürdő lát­képe. — Glatz Oszkár: Fonó palócz asszony. - - Frank Frigyes: Dachaui utcza. — Horvai János : Részletek Kos­suth Lajos szobráról ... ... ... — 17 A debreczeni «Arany bika fogadó» épülete, nagyterme és falfestményei (6 kép) 17 Magyar Biedermeier művészeti kiállítás az Ernst-múzeumban: Adler Mór: Ön­arczkép. — Barabás Miklós: Női arcz­kép. — Weber Henrik : Mosonyi Mihály zeneszerző és neje. — Brocky Károly: Jelenet Walter Scott egy regényéből. — Borsos József: Bor, dal, szerelem. — Györgyi Alajos: Gróf Andrássyné és fia. — Carsi Ágost: Női arczkép. — Markó Károly: Tájkép .... 19 A Szépművészeti Múzeum szobortermei­ből (7 kép) ... ... ... ... ... — 20 Krisztus és a szamariai asszony. Brocky Károly festménye ... ... ... ... 21 Az Erzsébet-királyné emlékmű pályázat: Teles Ede és Györgyi Géza, Hikisch és Szentgyörgyi, Maróti Géza tervei (3 kép és képcsoportozat)... . ... ... ... 22 Lisznyai Kálmán szobra Izsó Miklóstól 23 Renaissance-kori olasz rézmetszetek kiál­lítása a Szépművészeti múzeumban. Marc Antonio Raimondi: A szent szűz a lépcsőkön. — Nagy Sándor elzáratja Homeros műveit. — Igazságosság, erő, mértékletesség. — Andrea Mantegna: Tengeri istenek harcza 24 Szent Hubertus: Mária Dorottya főher­czegnő festménye ... 24 Lénárd Róbert angolországi rajzaiból (6 kép) ... ... ... — ... ... ... 28 Gróf Szapáry László műkincséből: Re­naissance terem a Medici-gobelinekkel. — Vincenzo Catena: Szent család. — Tin­toretto: A szamariai asszony. — Marco Basalli: Férfi arczkép. — Lawrence: Férfi arczkép. — Goya: Női arczkép. — A Morosini-szoba. — Gobelin az elő­csarnokban ... — ... ... ... 30 Báthory István arczképe ... ... ... 33 II. Ágost lengyel király: Mányoky Ádám festménye.. ___ ... ... ... ... —. 33 A Nemzeti Szalon őszi tárlata: Sándor József: Nymphenburgi parkrészlet. — Kunwald Czézár: Hollandi nő. — Frank Frigyes : Yordan festő arczképe. — Anda­házi Kasnya Béla: Parkrészlet ... 37 Az Ernst-múzeum Korvin-codexe ... 39 Franczia kiállítás az Ernst-múzeumban: Chassériau: A trójai nők siralma. Courbet: Étresat partja. — Manet: Spanyol éne­kes. — Géricault: A tiszti szolga. — Daumier: Festís fzllványa, előtt. — Delai- 2

Next

/
Thumbnails
Contents