Vasárnapi Ujság – 1915

SZ­, H­A­TVA­NKETTEDIK ÉVFOLYA­M 1915 FELELŐS SZERKESZTŐ H­OITSY P­ÁL KIADÓ-TULAJDONOS­ FRANKLIN-TÁRSULAT BUDAPEST FRANKLIN-TÁR­SU­LAT MAGYAR IRODALMI INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA.

Next