Középdunántúli Napló, 1958. július (Veszprém, 14. évfolyam, 153-179. szám)

1958-07-01 / 154. szám, Balatoni

Ezen tanulok úszni, ha majd jó idő lesz ... Élénk élet Siófokon Minden üdülő „megtelt" A somogyi balatonpart legnép­szerűbb üdülőhelye kétségkívül mindig Siófok volt. Ezúttal is ki le­hetne tenni mindenüvé a táblát, hogy: „megtelt!“ A Lenin Kohászati Művek üdü­lőjében például 146 a jelenlegi lét­szám. A két épületből álló üdülő­ház egyikében magánosok és há­zaspárok, a másikban pedig gyer­mekekkel üdülő családok helyez­kedtek el. A Bányászati Dolgozók Szak­­szervezete üdülőházában 230 a je­lenlegi létszám. Száztizenhét szo­bája van az üdülőnek, a legkényel­mesebb berendezéssel, társalgók­kal, színpaddal ellátott kultúrte­remmel. Megyeri Emilné, a Dorogi Anyag­­ellátó dolgozója és Zeller Róbert gépkezelő itt is a jó ellátást dicsé­rik. Ugyanígy nyilatkoznak Papp Ernő, Ábel Jánosné és Surre Má­tyás bányászati dolgozók is. A MÜDOSZ-üdülőben (Művészeti Dolgozók Szakszervezete) ez idő szerint nyolcvannégyen pihennek. Azért csak nyolcvannégyen, mert egy nyolcvanötödiknek nem is jut­na már férőhely . .. „Köszönjük a ragyogó két he­tet­.“ — írták be a vendégkönyvbe Horváth Jenő, a népszerű zene­szerző, Somogyi Adrienne zongo­raművésznő, Erényi Rossi Rosina énekpedagógus, Kőváry Gyula színművész és Budai Imre, az Ope­raház tagja. Albán delegáció Balatonberényben Kétholdas gyönyörű parkban terül el Berényben a KSZKB-üdülő­­h­áz. A Kisiparosok Kölcsönös Biztosítóintézete építtette, 150 lakószobá­val, minden kényelemmel ellátva. ---­Jelenleg albán delegációt lát vendégül az üdülő. Tagjai: Perikli Ké­véd, az Albán Népköztársaság Kisipari Szakszervezetének főtitkára és Dhimitri Karadzso iparügyi szakértő. Mindketten Tiranából látogattak ide. Perikli Kereci elvtárssal tolmács útján beszélgetünk. Elmondja, hogy a magyarországi üdültetési viszonyokat tanulmányozzák. Őszinte meg­elégedéssel nyilatkozik a látottakról: — Sok dolgozóval beszélgettem itt Berényben, de a környéken is. Megállapítottam, hogy Önök maradéktalanul gondoskodnak a munkás­ság pihenési, üdülési lehetőségéről és olyan ellátást biztosítanak elvtársa­­ik­nak, amellyel szabadságidejüket a legjobbá és legkényelmesebbé teszik. Bezzeg a múltban egyetlen munkásember sem gondolhatott arra, hogy ily gyönyörű vidéken, mint az Önök Balaton-tája, a jól végzett évi munka után megpihenhessen és élvezze a szabadságidejét. ...És ha egy percre mégis kisüt a nap... Világ proletárjai egyesüljetek! A Középdunántúli Napló balatoni kiadása XIV. évfolyam — 154. szám. ARA 60 FILLÉR 1958. július (1. szám) Minden üdülőhelyen biztosítják a zavartalan postai szolgálatot Az idén a posta több intézkedést tett az üdülőhelyeken várható nagy nyári forgalom zavartalan lebonyolítására-különösen a balatoni postaszolgálatot, a helyi hivatalok munkáját erősítik meg. A 45 balatoni postahivatal személyzetét 140 kisegítővel bő­vítik. Meghosszabbítják a postahivatalok nyitvatartási idejét. A kisebb üdülőhelyeken este 8 óráig, a nagyobb üdülőhelyeken pedig este 9 óráig lehet igénybe venni a postaszolgálatot. Négyemeletes „üdülőpalota'­ épül Balatonfüreden Közvetlenül a Balaton partján, a Beloiannisz-utcában elterülő hat nagy telken, a közeljövőben fel­épül a Balaton-vidék egyik legrep­rezentatívabb és legnagyobb mé­retű üdülőháza. A palotaszerűen tervezett üdü­lő­épület négyemeletes lesz, mind­össze 50 tágas, nagy szobával, me­lyeknek mindegyike kétágyas la­kószoba lesz, tehát az épülő fürdő­és üdülőház 100 személyre készül. Fürdőház nemcsak azért, mert sa­ját strandja az épület kertjében terül majd el, hanem azért is, mert a négy emeletes építmény alagso­rában tágas fürdőmedencét építe­nek, azzal a rendeltetéssel, hogy a télen is nyitva lévő üdülőház vendégei állandó ,01 el­eg vizű fürdő­zéshez is jussanak. A tervek már elkészültek és a felvonulási épületet most emelik szorgos kezek a hatalmas telken. Az „üdülőpalotát“ a KIOSZ építi és úgy tervezik, hogy 1959. május elsején adhatják át rendeltetésé­nek. Hollóssi Richard építésvezető közlése szerint az új üdülőház szobáinak minden ablaka a Bala­tonra nyílik és a belterületi kert­részben különböző sportpályák is lesznek. Természetes központi fű­tés és állandó melegvíz-szolgálta­tás lesz az épületben. 3 és félezer üdülővendég Hévízen Honthy Hanna és Sárdy János is a vendégek között Hazánk egyik legkiválóbb gyógy­helyén, Hévízen, ezúttal a szokott­nál is nagyobbszámú fürdővendég tartózkodik és a világhírű hőfor­rás vízében keres gyógyulást. Izü­leti bántalmakban szenvedőknek egy-egy hévízi kúra többet ér min­denfajta kezelésnél és patikánál. Persze, nemcsak betegek látogat­nak el Hévízre,­­ sokan évről-év­­re ott töltik szabadságukat, mert a színpompás környezet, a festői látvány lenyűgözi a szépet kere­sőt, no, meg aztán a meleg fürdő­víz is kecsegtető ... Ezekben a napokban mintegy 3500 fürdővendég tartózkodik Hé­vízen, akik közül háromszázan az Állami Gyógyfürdő Kórház lakói. A többiek a Vasas-üdülőben, a SZOT-szanatóriumokban, a Vas­­utas-gyógyházban, a Postás-üdü­lőben, az öt bányászüdülőben és a különböző vállalati üdülőházakban töltik szabadságukat. A gyógyfür­dő-kórház vendégei között talál­juk Honthy Hanna Kossuth-díjas kiváló művészt, az operett-műfaj koronázatlan királynőjét és Sárdy János operaénekest, az Állami Ope­raház művészét is. A gyógykórházban — dr. Pre­­gun Albert igazgató-főorvos veze­tésével — nyolc szakorvos és 16 egészségügyi dolgozó látják el az egészségügyi szolgálatot és egyé­nenként bírálják el- kinek milyen pakolás iszapkezelés és fürdés szükséges. A kórházon és üdülő­helyeken kívül ,,táblás ház“ van a Gyöngyvirág-, Napsugár-, Hungá­ria-, Palatínus- és Fenyő-szállók­ban és a vendéglátó célt szolgáló Anna- és Imre-villákban is. Az Állami Gyógyfürdő Kórház­nak gyönyörű kultúrterme, ké­nyelmes társalgója, könyvtára, ol­­vasószobája van és a vendégek ké­nyelmére alkoholmentes espressót is létesítettek az épületben. A fü­r­­dővendégek minden ügyes-bajos dolgát a népszerű és közszeretet­nek örvendő Józsi bácsi intézi, Manhardt József főportás. Hiányos lenne hévízi beszámolónk, ha róla megfeledkeznénk... Amíg lubickolni nem lehet, a rali is megfelel

Next