Zalai Hírlap, 1967. március (23. évfolyam, 51-76. szám)

1967-03-09 / 58. szám

! Figyelem! Az É. M. 25. sz. Állami Építőipari Vállalat BUDAPEST, XXL ker. (Csepel), Kiss János altábornagy u. 19—21. felvesz Fest megyei munkahelyeire kubikos és segédmun­kásokat, villany szere­lőt, víz- és központi fűtés szerelőt, festőt, üvegest, bádogost,­­ágy és kemény tetőfedőt, épületlakatost, vasbe­tonszerelőt, géplaka­tost. JELENTKEZÉS a fenti címen a munka­erőgazdálkodáson. Ta­nácsi igazolás szüksé­ges. Munkásszállást, üzemi étkezést és kü­lönélést biztosítunk a dolgozók részére. 1912 4 /S' Kiesett a Benfica a VVK-ból Jobb gólaránnyal a Lokomotív Leipzig jutott be a negyeddöntőbe Lisszalbonbban 57 000 néző előtt játszották le a labdarúgó Vásárvárosok Kupa nyolc­ad­­­d­öntőjének egyik legérdeke­sebb mérkőzését, a Benfica a Lokomotív Leipzig visszavá­gót. Mint ismeretes, az első ta­lálkozón a lipcseiek 3:1-re győztek és így kétgólos előny­nyel indulhattak a küzdelem­be. A Benfica Eusebio 2 góljá­val 2:1-re győzött, de a to­vábbjutáshoz ez kevés volt. A lipcseiek 4:3-as gólarány­­nyal jutottak a VK negyed­döntőjébe. • Dukla—Ajax Amszterdam BEK labdarúgó mérkőzésen Prágában a Dukla 2:1 (0:0) arányú győzelmet aratott. Első mérkőzésük Amszter­damban 1:1 arányú döntetlent hozott, így a Dukla 3:2-es gól­­aránnyal továbbjutott a leg­jobb négy közé. Sporthírek, eredmények ATLÉTIKA: A vasárnapi zalaegerszegi városi mestes futóbaj­nokság főpróbája­ként háziversenyt rendezett a ZTE. A 10 számban megrendezett versenyen közel 100 ZTE-atléta állt rajthoz, így minden remény megvan arra, hogy a városi baj­nokságon rekord részt vev­őszám alakul majd ki. CSELGÁNCS: Az elmúlt hét végén Veszprém­ben rendelték meg a BM szervek területi cselgáncs bajnokságát. A zalai válogatott 96 ponttal szerezte meg az első helyet Győr megye előtt (92 pont). A további sorrend: Vas, Veszprém és Komárom me­gyék válogatottja. A rendőrök csoportjában Rácz Imre első, Magura János, Endrődi Boldizsár és Horváth István má­sodik, Tóth István pedig negyedik helyezést ért el súlycsoportjában. A büntetésvégrehajtók csoport­jában Salamon László első, Ma­­tolcsi János és Paksa János má­sodik, Molnár Endre pedig har­madik helyen végzett. Súlycsoportonként az első két helyezett vesz részt a kecskeméti országos bajnokságon. * Meglepetés Prágában: Kanada jégkorong válogatottja legyőzte Cehszlovákiát. Kanada csapata 4:2 (0:1, 1:0, 331) arányban győzött. * Az UEFA idén első ízben írta ki az utánpótlás labdarúgó váloga­tottak (23 éven aluliak) kihívásos labdarúgó tornáját­ A­ nemzetközi viadalra lezárultak a nevezések, 17 ország jelentette be részvételét. Magyarország nem nevezett. * Útrakész Kubába a magyar vízi­labda válogatott. A csapatban há­rom újonc szerepel: Kökény, Ur­­bán és Tóth.* A hét vége egyik kiemelkedő nemzetközi vívóeseménye lesz a Katowicében sorra kerülő hagyo­mányos kard csapat találkozó. A magyar színeket ezúttal fiata­lok képviselik: Kalmár Maróth, Torday, Moravdbik és Kovács Ta­­­más indul. ♦ A sakk OB II-ben: a ZTE az 5.-6. helyen A sakk OB II. eddig lebo­nyolított, három fordulója után igen kedvező az újonc ZTE helyezése: a csapat az FTC-vel holtversenyben az 5—6. helyet foglalja el 19 ponttal, a csoport 14 résztve­vője közül. Az első helyen jelenleg a Nyugati Vasutas áll 24 ponttal, majd a Pécsi Ércbányász következik 23,5 ponttal. A 3—4. helyen is holtverseny van jelenleg két 20 pontos csapat: a Győri MÁV DAC és a Tatabányai Bányász között. fit csapattal március 12-én kezdődik a területi felnőtt ökölvívó CSB Az NB I/B és az NB II. után az idén a területi felnőtt CSB-n is érdekelt lesz me­gyénk ökölvívó sportja, a 7. Honvéd II. csapata ugyanis indul ebben a bajnoki cso­portban. A területi CSB öt résztve­vője, a Szekszárdi Dózsa, amely tavaly esett ki az NB II-ből, a Dunaföldvári KSK, a Pécsi Honvéd 11., a Kapos­vári Dózsa II. és a Zalaeger­szegi Honvéd II. csapata. Az I. fordulót március 12-én bonyolítják le, s abban a 7. Honvéd II. a pécsiekkel mér­kőzik­­ Pécsett. Április 2-án az egerszegi gárda szabadna­pos lesz, április 16-án a Ka­posvári Dózsa II-t fogadja, május 7-én Szekszárdra láto­gat, június 11-én pedig a du­­naföldváriakat fogadja. Ezzel a CSB tavaszi idénye véget is­ ér. Gulyás győzött Nagy nemzetközi mezőny részvételével kezdődött meg a columbiai Barranquillában a tengerentúli teniszverseny­sorozat viadala. A mezőnyben ott van Gulyás István is, aki első mérkőzését a columbiai Oquendo ellen játszotta. A magyar bajnok 6:2, 6:1 arányú biztos győzelmet aratott Április 9-én Győrött kezd a 7. Kőol női kézilabda csapata Elkészült a kézilabda NB 11. sorsolása. Megyénket az idén csupán a Zalaegerszegi Kőolaj női csapata képviseli ebben az osztályban. Az egerszegi lányok április 9-én, Győrött kezdik az idényt, ahol a Vasas ETO csa­pata lesz az ellenfelük. Április 16-án itthon a Keszthelyi Hala­dás következik, majd így alakul az együttes tavaszi műsora: Április 23-án: BHSC (otthon). Április 30-án: Várpalotai Bá­nyász (idegenben). Május 7-én: Dunaújvárosi Ko­­­hász (o). Május 14-én: Pécsi Vörös Me­teor (i). Május 21-én: Bp. Divatcipő (o). Május 28-án: Tolnai VL (i). Június 4-én: BVSC (o). Június 11-én: Környei ME­DOSZ (i). Június 18-án: Pápai Spartacus (o). Június 25-én: Pápai Vasas (i). Július 2-án: Bp. Építők (o). Az őszi idény július 30-án kez­­dődik, a nyári pihenő tehát igen rövid lesz ezúttal. Betonelemgyártási és rakodási munkára férfi munkaerőket azonnali belépéssel felveszünk Bérezés teljesítmény­bérben. Kereseti lehe­tőség 100 %-os teljesí­tés esetén 1700—2000 Ft között plusz eseten­ként: célprémium. Munkásszállást és napi egyszeri étkezést bizto­sítunk. Jelentkezés csak sze­mélyesen a Dunaújvá­rosi Épület­elemgyár üzemgazdasági osztályán: DUNAÚJVÁROS, PIPACS TELEP 14 891 ZALAI HÍRLAP Kibővített elnökségi ülést tartott a zalaegerszegi járási TS A zalaegerszegi járási TS szerdán délelőtt Zalaegersze­gen kibővített elnökségi ülést tartott, amelyen az elnökség tagjain kívül részt vett Böjti László, a járási tanács vb el­­nökhelyette, valamint Szabó József és Mihályi János, a megyei TS főelőadói. Első na­pirendi pontként a járási lab­darúgó szakszövetség munká­járól szóló jelentést tárgyal­ták meg, majd a gazdasági bizottság adott tájékoztatást a JTS és az irányítása alatt ál­ló sportkörök tavalyi gazdasá­gi munkájáról. Ezt követően tájékoztató jelentés hangzott el az egységes tagnyilvántar­tási rendszer bevezetésével és a tagkönyvcsere lebonyolítá­sával kapcsolatban. Az ülés utolsó napirendi pontjaként Kustán József, a JTS elnöke eddigi sporttevé­kenysége elismeréséül emlék­plakettet adott át Böjti Lász­lónak, aki Zalalövő sportjá­nak fellendítése érdekében nyújtott ottani községi tanács­elnök korában jelentős segít­séget, valamint Gáti Gyuláné­­nak és Salamon Bélának, a JTS elnökhelyetteseinek, Sza­bó Józsefnek, a járási labda­rúgó szövetség JT-elnökének és Szarka Miklósnak, a járási kézilabda szövetség JT-elnö­­kének. Esztergályosokat azonnali belépéssel felveszünk mezőgépgyár SZOMBATHELY WWrfWWWWWWWW­AAAA/W­. B Kaposvári Közúti üzemi Vállalat azonnali belépéssel FELVESZ változó munkahelyre segédmunkásokat, kőműveseket. JELENTKEZÉS a marcali, nagyatádi és balatonszemesi építésvezetőségeinken. Ezüstöt hozott­ak •• •• mm ! Uisongyosro! Nemrég adtunk hírt Szem­csák Istvánnak, a Z. Honvéd ökölvívójának pécsi sikeré­ről, s most újabb szép ered­ményről számolhatunk be az országos vidéki egyéni baj­nokság nyomán: a középsúly­ban Kutson István, a Z. Hon­véd másik erőssége ezüstér­met szerzett, s mögötte klub­társa, Benke lett a harmadik, akárcsak harmatsúlyban a kanizsai Dorogi. Képünkön: az ezüstérmes Kutson. 1967. március 9. '"taOOOOOOOOOOOOOOOOOOaBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOtOOOOOOOOOOO Gázfogyasztók figyelem! Felületes, gondatlan begyújtás ROBBANÁST okozhat Tartsa be a gázhasználati utasításokat! A cserépkályhákat begyújtás előtt gondosan szellőztesse! DUNÁNTÚLI földgázszolgáltató ÉS SZERELŐ VÁLLALAT NAGYKANIZSA 24 486 AZ É. M. FEJÉR MEGYEI ÁLLAMI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT azonnali belépésre felvesz: ács, tetőfedő, asztalos szakmunkásokat, segédmunkásokat, kubikosokat Bérezés teljesítmény alapján! Szállást, étkezést biztosítunk. Napi háromszori étkezést 9.20 Ft ellenében. Jogosultak részére az építőiparra meghatározott felemelt különélési pótlékot fizetünk, és 24 munkanap ledolgozása után hazautazási költséget térítünk Amennyiben a jelentke­zőnek egy évnél nem régibb tüdővizsgálati lelete van, hozzá magával. Jelentkezés: SZÉKESFEHÉRVÁR, Ady E. u. 13. Munkaügyi Osztály: 284 Apróhirdetések dí­ja 10 szóló hétköz­nap 10 forint, vasár­nap 20 forint. Min­den további 6­0 hét­köznap 1 Ft vasár­nap 2 Ft. Hirdetése­ket Zalaegerszegen felvesz a Zalai Hírlap kiadóhivatala (Zala­egerszeg, Ady Endre utca 62 szám.) Ingatlan Nagykanizsán, Dózsa laktanyával szemben épülő félkész háromszo­bás házamat eladnám. Érdeklődni: Mmn raxá­tka, telefon: 4. 431 Keszthely mellett. Gyenesdiáson 600 négy­szögöles házhely eladó. Villányi vízvezeték van. Szabó Elemér, Gyenes­­diás. 106 425 Keszthelyen, Balaton partjához közel, befeje­zés alatt álló ház eladó. Keszthely, Bem J. u. 14. Kovács. 106 423 Egerszeg hetven ká­polna hegyháton eladó szőlő, szántófölddel és azonnal beköltözhető la­kással. Érdeklődni: özv. Pers Gyulánénál a hely­színen. 506 Csácsi hegyen 500 négyszögöl fiatal szőlő eladó. Goldfinger Lajos Csácsbozsok. 46 265 Sürgősen keresek egy szoba összkomfortos fő­bérleti lakást Nagykani­zsa belterületén. Minden költséget térítek. Nagy­kanizsa. Hírla­pbolt. 479 A Zalalövői Állami Gazdaság felvesz mezőgazdasági tech­nikumi vagy mező­­gazdasági szakisko­lai végzettséggel rendelkező brigádvezetői sertéstelepre Jelentkezés a zala­lövői közponiban. Útiköltséget felvétel esetén térítünk. Apróh­irdetés A zalaszentbalázsi Földműves­szövetkezet hálózati ellenőri munkakörbe keres szakképzett ellenőrt A felvételhez erköl­csi bizonyítvány, há­roméves szakmai gyakorlat szükséges. Jelentkezés a föld­mű­vesszö­v­etkezet központi irodájában lehet 499 Eladó azonnal beköl­tözhető háromszobás la­­kóház. Zalaegerszeg, Botffy u. 22. 508 Zalaszentgróton kis családi házat vennék. ..Sürgős 4­ 275” jeligére Zalaeerszeg, Petőfi utcai hirdetőbe. 46 275 Jármű 1000-es Wartburg Li­mousine eladó. Megte­kinthető délután 5 órá­tól, vasárnap egész­­nap. Horváth László, Zala­egerszeg, Olaj munkás u. 3. 505 Munkavállalás A botfai termelőszö­vetkezet jogosítvánnyal rendelkező vontatóveze­tőt vesz fel. Jelentkezni a termelőszövetkezetnél. Fizetés megegyezés sze­­­­rint. 501 A Zala megyei Gép­ipari Vállalat felvételre keres szerszámgéplaka­tos, marós szakmunkást, valamint portást és éj­jeliőrt Jelentkezni lehet a vállalat központjában, Zalaegerszeg, Kossuth utca 50. sz. alatt. 46 272 Zalaegerszegi Hegy­község szerződtetne sző­lőmunkára 4. állandó al­kalmazottat. Fizetés: 1200—1400 forintig. To­vábbá szőlőmunkák ide­­je alatt alkalmi munká­sokat is felveszünk, napszámbér ellenében. Zalaegerszeg, Rákóczi u. 5. sz. 507 Liftes házmesterséget cserélek, nagy szoba, konyha, éléskamra, ha­sonló főbérletbre. Nagy­kanizsára. Mező Imre út 37. Felügyelő. 6619 Felveszünk: vízveze­tékszerelő és bádogos szakmunkásokat. Jelent­kezés: TSZ Építőipari Vállalkozás. Nagykani­­zsa. Somogyi B. u. 14. Vegyes A Zalaegerszegi Hegy­község vásárolna egy db jó állapotban levő lőcsös lovaskocsit és egy db taligás ekét. Cím: Zalaegerszeg Rákóczi u. 5. sz. Telefon: 10—30. Rövid, bécsi zongora olcsón eladó. Zalaeger­szeg, Kossuth 12. Kin­­cses. 46 274 Fehér cementből ké­szült mozaiklap raktár­­ról is kapható. Zalaapáti Türr cementes. 46 262 Zalaegerszeg. Ebergé­­nyi u. 19. szám alatt ud­­vari lakás kiadó 46 263 Kékes. Favont hasz­nált tévét vennék Nagy­kanizsa. Kisfaludy 4 a. Máthé.______________24187 Lezionok, ágybetétek 1000 forintért, fizetési könnyítéssel kaphatók. Mintát, árajánlatot pos­tafordultával küldök, szállítás díjtalan. Báli Gyula kárpitos, Padrag­­kút, 31 789 Az Északzalai Víz- és Csatornamű Vállalat földmunkagépre szakképzett gépkezelőt keres Felvesz­tés, kőmű­ves és épületipari se­gédmunkásokat. Je­lentkezés a vállalat központjában. Zala­egerszeg, Könyök u. 9. 46 252 H Zala megyei Tanácsi Útépítő Vállalat Zalaegerszegen betöltendő főmérnöki állásra pályázatot hirdet Legalább 5 éves ki­vitelező gyakorlattal rendelkező általános mérnökök pályázhat­nak. Fizetés meg­egyezés szerint. Zala megyei Ta­nács VB­ft. K-V. Osztálya. Zalaegerszeg 46261 , Kulturált körülményeik között vásárolhat a pontházi cukrászdában­­bel- és külföldi napila­pokat, hetilapokat, fo­lyóiratokat, divatlapo­kat. Nyitva reggel 7-től este 21 óráig. Szoba, konyhás lakást keres fiatal Házaspár Zalaegerszeg belterüle­tén. ..Szolid 46 264”­len­­­gére Petőfi utcai hirde­­tőbe.________________46 264 A magnezit padló hé­zagmentes, fényezhető, gombamentes, higiéni­kus, olcsó Parketta csi­szolást Dorszívós géppel vállalok. Dóczi Antalné melegpadló készítő. Len­­ti. 467 Gázszünet. Értesítjük a gázfog­asztókat, hogy folyó hó 9-én, csütörtö­kön 13 órától 6 óráig Zalaegerszeg területén a földgázszolgáltatás szü­netel. Földgázszolg. Váll. A Zalaegerszegi Vas- és Fémipari Ktsz vállal vaskapuk, kerítések (alumínium betéttel), nyílászáró szerkezetek, lépcsőkorlátok, terasztető és mindennemű vasipari termék készítését Ezenkívül műszaki fémnyomást (a gép befogóképessége 1 m. T.­ mm vastag anyagok nyomására alkalmas). MEGRENDELHETŐ: Opel Rekord. Wartburg, Trabant és Skoda dísztárcsák és egyéb műszaki fémnyomással készített áruk, igény szerint: 450

Next