Zászlónk, 1914. szeptember - 1915. június (13. évfolyam, 1-10. szám)

1914-09-15 / 1. szám

Fiúk ! Kedves Barátaim ! Nagy esztendőt éltünk át együtt ez idén. Most még megmérni sem tudjuk, hogy mekkorát. Évek távlata kell hozzá, hogy rontó és építő munkájának roppant méreteit megvázoljuk. Mint aki a Himalája rettentő szakadékaiban kanyarog, csak akkor veszi észre igazán, hogy micsoda óriások országát járta, mikor a tengernyi Bengál-síkságról nézi égnek meredő sziklakapuit. Mi is így leszünk, ha majd a Béke-síkságról nézünk visszafelé erre az egetvívó évre. De most még örvények fölött, szakadékok között járunk. Megvallom, rettegtem a gondolattól, hogy hátha el kell eresztenünk egymás kezét. De nem kellett. Együtt voltunk és együtt vagyunk most is a nagy dúlás tizedik hónapjában. Deo gratias! Már beváltottuk nem is egyszer, hogy mi gyakorta szoktunk egymás szemébe nézni és ezt örömmel tesszük, mert e forró lélektalálkozások új cselekvések kiinduló forrásai lettek bennetek is, bennem is. És most, íme, boldog büszkeséggel látom, hogy a háború szörnyű fénylobbanásainál új vonások verődtek ki arculatotokra: az új Pisták és Fekete zászlósok vonásai ezek, melyek — úgy nézem — már a mohi pusztán és a mohácsi síkon vésődtek hős apáink orcáira. Fiúk, ti megszépültetek! A történelem megismétli önmagát — bennetek. A nagy apák szelleme kezd ragyogni szemetekből. Hurrá! Új korszakhoz értünk! Egy nemzet újjászületése az, ami itt megindul. Przemysl magyar védői, mikor már nem védhették másként, felosztották maguk között a nemzet lobogóit s darabkánként magukkal vitték a pusztulásból. Mindenemet odaadom azért, hogy ez újjászületést megértem és nem kérek szebb jutalmat annál, hogy a magyar géniusz e tűzkeresztségéből a nemzeti zászlónak egy rojtocskáját emlékül őrizhessem. A ti ifjúi lelketek illata — egész Ver Sacrum — fog abból felém áramlani mindenkor. Fiúk, ne lankadjatok! Az Isten is velünk van. Azt pedig érezzétek meg, hogy vidám hajnalokon és fáradt estéken, csendes vagy rémült éjszakákon mindig veletek virraszt, veletek dolgozik, veletek szorong és veletek imádkozik a győzelem ránkhasadásáért ez élet-halál küzdelmekben is hűségesen szerető barátotok, a Zászlónk.

Next

/
Thumbnails
Contents