Zászlónk, 1927. szeptember - 1928. június (26. évfolyam, 1-10. szám)

1927-09-15 / 1. szám

XXVI. ÉVF. 1. SZÁM MEGJELENIK MINDEN HÓ 15-ÉN 1927 SZEPTEMBER Főszerkesztő: SÍK SÁNDOR. Felelős szerk.: RADVÁNYI KÁLMÁN. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL BUDAPEST, I., HORTHY MIKLÓS­ ÚT 15. (ÉLET-nyomda.) Előfizetési ára egy évre 4 pengő 80 fillér. Egyes szám ára 48 fillér.

Next