Zászlónk, 1931. szeptember - 1932. június (30. évfolyam, 1-10. szám)

1931-09-15 / 1. szám

XXX. ÉVF. 1. SZÁM. Felelős szerkesztő: RADVÁNYI KÁLMÁN. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL BUDAPEST, I., HORTHY MIKLÓS­ ÚT 15. (Élet-nyomda.) Előfizetési ára egy évre 5 pengő. MEGJELENIK MINDEN HÓ 15-én. Egyes szám ára 50 fillér.

Next