Zenelap, 1891 (6. évfolyam, 1-20. szám)

1891-01-10 / 1. szám

VI. évfolj^am. Budapest, 1891. január 10-én. 1. szám. ZENELAP Kö/.löny a zeneművészet összes ágai koréból. Az „Országos Magyar Daláregyesiiiet“ és . a „Zenetanárok Országos Egyesületéinek hivatalos közlönye. Előfizetési ár; Egész évre .... 6 forint. | Fél évre .... 3 forint. Előfizethetni minden könyv- és műárusnál. Budapesten: Rózsa­völgyi és Társánál, (Kristóf-tér) : „Harmonia“-nál; Klöckner Gyulá-nál, (Erzsébet-körut 8.); Táborszky Nándornál (váczi­­utcza) és a szerkesztőségben. Megjelenik; minden hónapban - - juíius, augusztus kivételével — három­szor és időnkint zenemellékletekkel. Minden levelezés és a lap szellemi részét illető küldemény a szerkesztőségbe utasítandó. Bérmentetlen leveleket nem fo­gadunk el és kézirat nem adatik vissza. Felelős szerkesztő és kiadó-lap tulajdonos : Ságh József. — Szerkesztőség: VIII. kér., kerepesi-ut 55. sz. { üYÜyTEW

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents