Zenelap, 1892 (7. évfolyam, 1-23. szám)

1892-01-10 / 1. szám

VII. évfolyam. Budapest, 1892. január 10-ón. 1. szám. ZENELAP Közlöny a zeneművészet összes ágai köréből. Az „Országos Magyar Daláregyesület“ és a „Zenetanárok Országos Egyesületéinek hivatalos közlönye. Előfizetési ár: Egész évre .... 6 forint | Fél évre .... 3 forint Előfizethetni minden könyv- és műárusnál. Budapesten : Rózsa­völgyi és Társánál (Kristóf-tér); „Harmóniainál; Klöckner Gyulá-nál (Erzsébet-körut 8) ; Táborszky Nándornál (váczi­­utcza) és a szerkesztőségben. Megjelenik: minden hónapban — július, augusztus kivételével — kétszer, esetleg háromszor és időnkint zenemellékletekkel. Minden levelezés és a lap szellemi részét illető küldemény a szerkesztőségbe utasítandó. Bérmentetlen leveleket nem fo­gadunk el és kézirat nem adatik vissza Rebiöek József. Felelős szerkesztő és kiadó-laptulajdonos: Ságh József. — Szerkesztőség: VIII. kér., kerepesi-uL£5. sz.

Next

/
Thumbnails
Contents