Zenelap, 1897 (11. évfolyam, 1-29. szám)

1897-01-05 / 1. szám

XI. évfolyam. i. szám. Budapest, 1897. január 5. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiitiiiiiiiiiiikíiiHiiiiiHiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiHiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiiiiuiitiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ZENELAP KÖZLÖNY A ZENEMŰVÉSZET ÖSSZES ÁGAI KÖRÉBŐL. Előfizetési ár : Egész évre . . ! 4 frt. | Fél évre .... 2 frt. Előfizethetni minden könyv- és műárusnál. Budapesten : Rózsavölgyi és Társánál (Kristóf-tér) ; „Harmóniainál; Schunda V. József cs. és kir. udv. hangszergyáros és zeneműkiadónál (Magyar-utcza 18.) és a kiadóhivatalban. Az előfizetési pénzek, hirdetési díjak, reklamátiók stb. a kiadóhivatalba : Budapest, Vili., Práter-u. 44. küldendők, j Felelős szerkesztő, és kiado-laptulajdoi)os : SÁGH JÓZSEF. Társszerkesztő : LANGER VIKTOR. Főmunkatárs: POGÁTSCHNIGG GUIDO. Megjelenik minden hónapban — julius, augusztus kivételével, a mikor egy-egy szám jelenik meg — háromszor : 5., 15. és 25-én, időnkinti zenemellékletekkel. Minden levelezés és a lap szellemi részét illető külde­mény a szerkesztőségbe utasítandó. Bérmentetlen leve­leket nem fogadunk el és kézirat nem adatik vissza. Szerkesztőség: Budapest, Vili., Aggteleki-u. 4 , I. e., 5. Schunda V® József* (Cs. és kir. udv. hangszergyáros) zrfíC. Mai számunk 12 oldalt tartalmaz.

Next

/
Thumbnails
Contents