Zenelap, 1898 (12. évfolyam, 1-32. szám)

1898-01-05 / 1. szám

■ — XII. évfolyam. 1. Siam. Budapsst, 1898. jan. 6. Miinti»innrMim»n»rimiminiHniiiiintiiini!nniiiiin»iiiiiiiiiiiiniiiMimui!iiiiiili!UiiiiiiiMiii(iHiiiiiiiiiiiiii!iiniiiiiiiuiniinniiiiiiiinmii!itiMiiniiiHjriiiinninmirniiTiiMMiTirrmnn?inmiiiniMniiMiiTimfniiniiminrniiiiiinnuiimiiinnri»Mmn**i»iiH«iii«Bi ZEN ELÄP KÖZLÖNY A ZENEMŰVÉSZET ÖSSZES ÁGAI KÖRÉBŐL. . ­­. — Megjelenik minden hónapban — julius, augusztus kivételével, a mikor egy-egy szám jelenik meg — háromszor: 5., 15 és 2ö-én, időnkinti zenemellékletekkel. Minden levelezés és a lap szellemi részét illetó külde­mény a szerkesztőségbe utasítandó. Bérmentetlen leve­leket nem fogadunk el és kézirat nem adatik vissza. Szerkesztőség: Budapest, VIII., Aggteleki-u. 4., I. e., 4. Előfizetési ár : 4 frt. | Fél évre 2 frt. Egész évre Előfizethetni minden könyv- és műárusnál. Budapesten : Rózsavölgyi és Társánál (Kristóf-tér); „Harmóniainál; Schunda V. József cs. és kir. udv. hangszergyáros és zeneműkiadónál (Magyar-utcza 18.) és a kiadóhivatalban. Az előfizetési pénzek, hirdetési díjak, reklamátiók stb. a kiadóhivatalba : Budapest, Vük, Práter-u. 44. küldendők. Felelős szerkesztő és kiadó-laptulajdonos : SÁGH JÓZSEF. Társszerkesztő : LANGER VIKTOR. Főmunkatárs: POGÁTSCHNIGG GUIDO. Mai számunk xo oldalt tartalmaz Arányi De^sß®

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents