Zenelap, 1899 (13. évfolyam, 1-31. szám)

1899-01-05 / 1. szám

XIII. évfolyam. 1. szám. Budapest, 1899. január 5. •••••••••••••••••••••••••••Ittllllllltllllllltlltlltll«lllllltlllllllltlllllltllllllllllllfllllllllltlltllllllllSIIIIIISIIIIIIIIIllllllllllllllllll iiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim NELAP KÖZLÖNY A ZENEMŰVÉSZET ÖSSZES ÁGAI KÖRÉBŐL. Egész évre Előfizetési ár : 4 frt. | Fél évre 2 frt. Előfizethetni minden könyv- és műárusnál. Budapesten : Rózsavölgyi és Társánál (Kristóf-tér); „Harmóniainál; Schunda V. József cs. és kir. udv. hangszergyáros és zeneműkiadónál (Magyar-utcza 18.) és a kiadóhivatalban. Az előfizetési pénzek, hirdetési díjak, reklamátiók stb. a kiadóhivatalba : Budapest, VIII., Práter-u. 44. küldendők. Felelős szerkesztő és kiadó-laptulajdonos : SÁGH JÓZSEF. Társszerkesztő : LANGER VIKTOR. Főmunkatárs : POGÁTSCHNIGG GUIDO. Megjelenik minden hónapban — július, augusztus kivételével, a mikor egy-egy szám jelenik meg — háromszor: 5., 15 és 25-én, idonkinti zenemellékletekkel. Minden levelezés és a lap szellemi részét illető külde­mény a szerkesztőségbe utasítandó. Bérmentetlen leve­­leket nem fogadunk el és kézirat nem adatik vissza. Szerkesztősig: Budapest, Vili., Aggteteki-u. 4., I. e. Fejér Jenő. KWr* Mai számunk S t..nmí tartalmaz. —

Next

/
Thumbnails
Contents