Református Wesselényi-kollégium, Zilah, 1882

­ S­ZILAHI E­V. REF. COLLEGIUM AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBIZASABO SZERKESZTETTE zr^Sztsros,­­ez évi tanvezetö-tanár.­­ KOLOZSVÁRT. I 18­8­3. íllllllllllBllllllllllllllllllllllllllllliilllllllllllllllllllllllllllllltiinilllllllllllllllllilllllllllllllllll <III ii 11III«I^ J m az 1882—83-ik iskolai évről, NYOMATOTT STEIN JÁNOS NYOMDÁSZNÁL. /

Next

/
Thumbnails
Contents