Református Wesselényi-kollégium, Zilah, 1884

A ZILAHI LY. KEL. COLLEGEM ÉRTESÍTŐJE az 1884—85-ik iskolai évről. f-AZ ELÜLJÁBÚ8ÁG MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA AZ IGAZGATÓSÁG. * Z IL AH ON, NY. ТА KÁ T S GYULA ES TÁR S А К Ö N Y V N Y Ü M I> A J А В A N 1 8 8 5.

Next

/
Thumbnails
Contents