Református Wesselényi-kollégium, Zilah, 1890

SZERKESZTETTE: BERÉNYI JÁNOS, • i«St OMЩ \M N1ОМ 1ЛЛ AN NI VJ KI KON 1 891 Ä ZILAHI, ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETI EVANG. REFORM. KOLLEGIUM Értesítője AZ 1890-91-DK ISK. ÉVRŐL. Y AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL IGAZGATÓ-TANÁR.

Next

/
Thumbnails
Contents