Református Wesselényi-kollégium, Zilah, 1893

A ZILAHI, ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EMG. REFOBB. KOLLEGIUM (FŐGIMNÁZIUM ÉS ELEMI ISKOLA) ÉRTESÍTŐJE AZ 1893—94-DIK ISK. ÉVRŐL. AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE BERÉNYI JÁNOS, IGAZGATÓ-TANÁR. IILAHUA, NYOMATOTT SERES SAMU KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1894.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents