Református Wesselényi-kollégium, Zilah, 1896

A ZILAHI, ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EYANC. REFORM. KOLLEGIUM (FŐGIMNÁZIUM ÉS ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉRTESÍTŐJE as 1896—97-dik isk. évről. ——------­AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE BERÉNYI JÁNOS, IGAZGATÓ-TANÁR. ZILAHOV, NYOMATOTT SERES SAMU KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1897.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents