Református Wesselényi-kollégium, Zilah, 1897

а # Д ZILAHI, ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EVflHG. HEFOHM. COLLEGIUIVI ÉRTE SlTŐJE az 1897—98-dik isk. évről. SZERKESZTETTE KINCS GYULA, IGAZGATÓ-TANÁR. ,^>R1 /51 ц»А % V W %, ZILAHON, NYOMATOTT SERES SAMU KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, 1898.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents