Református Wesselényi-kollégium, Zilah, 1899

A ZILAHI, államilag segélyezett EVflfiG. HEFORjVL COLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1899—1900-ШК ISK ÉVRŐL. SZERKESZTETTE: KINCS GYULA, IGAZGATÓ-TANÁR vyy S(Y\ ZILAHON, NYOMATOTT SERES SAMU KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1900. zivo«*

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents