Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve, 1909

c6 / 3 J­ -1 . ÉVKÖNYV. KIADJA AZ IZR. MAGYAR IRODALMI TÁRSULAT. SZERKESZTI BÁNÓCZI JÓZSEF, 1909. BUDAPEST.

Next