Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve, 1910

Blau Lajos: Zsidó katonai telep az egyiptom-nubiai határon

ZSIDÓ KATONAI TELEP AZ EGYIPTOM-NÚBIAI HATÁRON STB. foglalkozásukat illetőleg is alig különböztek. Itt-ott felébredt ugyan a féltékenység a minden polgári fog■ lalkozás terén állhatatos versenytárs ellen, a­mely némely zsidóellenes iratban nyert megörökítést — a világirodalomban ezek a gyűlölködés legelső produk­­tumai — de az antisemitizmus valódi magasságára emelkedni a széles látókörű hellenizmus — mely a világkultúrát teremtette és a modern kultúra atyja — ,mmiesetre sem volt képes. A zsidók nemsokára csoportokban sereglettek az új szellemi áramlat vallásukat kivéve tökéletesen összeolvadtak és a hellén világnyelvet és műveltséget , mozdították elő a hellén kultúrát ennek , valamint mélyítése által is. Tény­leg csak hellén zsidókat ismertek az ókori Egyiptom­­ban és a régi hellének a ptolemeusi birodalom régibb lakóinak tartották magukat, mint a zsidókat. Az új lelet, melynek bemutatása ez órában főfeladatomat képezi, minden kétséget kizárólag mutatja, hogy pa­­lesztinai zsidók nagyobb számban már a nagy mace­­doni előtt jó kétszáz évvel, tehát a keresztény idő­­számítás előtt 600 évvel, jöttek Felső-Egyiptomba, a hol zárt közösségben éltek, mint katonai kolónia. Létezett Egyiptomban a hellén diaspora mellett egy arab diaspora is, a mely amannál régibb volt s melynek nyomai a hellén időkbe is át mint már a talmudból is láthattak feladatai kellő figyelemben részesítik. Ma már­­ hetnek az Egyiptomban létezett ara! Az új leletet képező tizenkét 1904-ben, a Thaebaisban, részben a rég?^ 11

Next