Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve, 1911

mn ~־ 1t ׳ ÉVKÖNYV. KIADJA AZ IZR. MAGYAR IRODALMI TÁRSULAT. SZERKESZTI BÁNÓCZI JÓZSEF. 1911. BUDAPEST.

Next