Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve, 1936

ÉVKÖNYV. KIADJA AZ IZR. MAGYAR IRODALMI TÁRSULAT. SZERKESZTI DE SZEMERE SAMU 1986. BUDAPEST, 1930.

Next