Grünvald Fülöp (szerk.): Magyar-Zsidó oklevéltár 7. kötet, 1725-1748 (Budapest, 1963)

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ JUDAICA TOMUS VII. CONSCRIPTIONES JUDAEORUM HUNGÁRIÁÉ 1748 — 1725 ׳ ADIUV ANTIBUS V. EMBER, A. T. HORVÁTH, J. PATAKI REDEGERUNT ET EDIDERUNT PHILIPPUS GRÜNVALD et ALEXANDER SCHEIBER BUDAPESTINI 1963

Next