Szaniszló Ferencz szerk.: Religio és Nevelés, 1841. 2. félév

­ 1841. Jfl Á S O n M Ml JF JÉ í MZ V. SZERKESZTI É S KIADJA CHOLTI APÁT, NAGYVÁRADI D. SZ. KANONOK , A' PESTI KÖZÉPPONTI PAPNEVELŐ INTÉZET KORMÁNYZÓJA, THEOLOGIA DOCTORA PESTE­I NYOMT. TRATTNER ÉS KÁROLYI KÖNYVNYOMTATÓ URI UTCZA 453­1. SZÁM. SZANISZLÓ FERENCZ , , INTÉZETÉBEN.

Next