Szaniszló Ferencz szerk.: Religio és Nevelés, 1842. 1. félév

50230 EGYHÁZI FOLYÓIRAT. 1842 J V TI &­Ö V É I1 17 V. SZAOTSZILÓ FERENCZ , SZERKESZTI '8 KIADJA CHOLTI APÁT, NAGYVÁRADI D. SZ. KANONOK, A' PESTI KÖZÉPPONTI PAPNEVELŐ INTÉZET KORMÁNYZÓJA, THEOLOGIA­ DOCTORA. P­ESTEI , NYOMT. TRATTNER ÉS KÁROLYI KÖNYVNYOMTATÓ INTÉZETÉBEN, URI UTCZA 453­1. SZÁM. )

Next