Szaniszló Ferencz szerk.: Religio és Nevelés, 1843. 1. félév

50250 EGYHÁZI FOLYÓIRAT. 1843. É­V 8 D J-" JÉ­IG É I. SZERKESZTI ÉS KIADJA SZANISZLÓ FERENCZ, A CHOLTI APÁT, NAGYVÁRADI D. SZ. KANONOK, A' PESTI KÖZÉPPONTI PAPNEVELŐ INTÉZET­ KORMÁNYZÓJA, THEOLOGIA­ DOCTORA. PESTEM, NYOMT. TRATTNER ÉS KÁROLYT KÖNYVNYOMTATÓ­ INTÉZETÉBEN, URI UTCZA 453­. SZÁM.

Next