Somogyi Károly szerk.: Religio és Nevelés, 1845. 2. félév

2­0 RELIGIO és NEVELÉS . (UJ FOLYAM III. ÉVE.) 1DCCCXLV. MÁSODIK FÉLÉV. SZJ~KfcSZT* 'jt KIADJA SOMOGYI KÁROLY. gT r- S­ iBUHDiLsia NYOM­A TIK A' MAGYAR KIRÁLYI EGYETEM' KÖNYVNYOM­Ó-INTÉZETÉBEN.

Next