Somogyi Károly szerk.: Religio és Nevelés, 1846. 1. félév

FÜGGELÉK HIDDOGXL VI. ELSŐ FÉLÉV. SZERKESZTI ÉS KIADJA SOMOGYI KÁROLY. IK A' mag­yar királyi egyetem' KÖNYVNYOMÓ-INT­ÉZETÉBEN.

Next