Somogyi Károly szerk.: Religio és Nevelés, 1847. 1. félév

502SU RELIGIO­SI NEVELÉS. (UJ FOLYAM IV. ÉVE.) MDCCCXLYII. ELSŐ FÉLÉV. SZERKESZTI 'S KIADJA SOMOGYI KÁROLY. Omijdijja NYOMATIK A' MAGYAR KIRÁLYI EGYETEM'KÖNYVNYOMÓ-INTÉZETÉBEN.

Next