Somogyi Károly szerk.: Religio és Nevelés, 1847. 2. félév

RELIGIO és NEVELÉS (UJ FOLYAM V. ÉVE.) MDCCCXLVII. MÁSODIK FÉLÉV. SZERKESZTI : KIADJA SOMOGYI KÁROLY. 2 nmrdjsf. NYOMATIK A' MAGYAR KIRÁLYI EG­YE­TE­M' K­ÖN­Y­VN­YO­MÓ-INTÉ­ZETÉ­B­EN.

Next