Danielik János szerk.: Religio, 1853. 1. félév

r­e 20­0 BUILS. CATH. POLITICO EGYHÁZI ÉS IRODALMI LAP. 1853. ELSŐ FÉLEV. TULAJDONOS ÉS SZERKESZTŐ DANIELIK JÁNOS. PESTEN, 1854. NYOMATOTT EMICH GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1S8 % [a lefo adrian­ Eli­sgelt raktárid

Next