Danielik János szerk.: Religio, 1854. 1. félév

TULAJDONOS ÉS SZERKESZTŐ DAVIELIK JÁNOS. 3 C11. 0250 EGYHÁZI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 1854. ELSŐ FÉLÉV. PESTEN, 1854. NYOMATIK EMICH GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next