Danielik János szerk.: Religio, 1854. 2. félév

50200 EGYHÁZI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT 1854. MÁSODIK FÉLÉV. TULAJDONOS ÉS SZERKESZTŐ DANIELIK JÁNOS. 1­41­­ V. PESTEN, 1854. NYOMATOTT EMICH GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next