Danielik János szerk.: Religio, 1855. 1. félév

IK­IJMO. EGYHÁZI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 1855. ELSŐ FÉLÉV. UXIOI. TULAJDONOS ÉS SZERKESZTŐ DANIELIK JÁNOS. IS TI­DASÁG­ PESTEN, 1854. NYOMATOTT EMICH GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next