Danielik János szerk.: Religio, 1855. 2. félév

EGYHÁZI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 1855. MÁSODIK FÉLÉV. TULAJDONOS ÉS SZERKESZTŐ apa l y in ra l­u LI­PESTEN, 1854. NYOMATOTT EMICH GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next