Somogyi Károly szerk.: Religio, 1859. 1. félév

50250 RELIGE). KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 1859. ELSŐ FÉLÉV . SZERKESZTI SOMOGYI KÁROLY. KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT. PESTEN, 1859. NYOMATOTT BEIMEL J. ÉS KOZMA VAZULNÁL. <3­6- X ]

Next