Somogyi Károly szerk.: Religio, 1859. 2. félév

RELIGIO. KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 1859. MÁSODIK FÉLÉV SZERKESZTETTE: SOMOGYI KÁROLY, december hó 7-ikétől kezdve, ideiglenesen: KÁDAS RUDOLF. KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT. —^e^6^1^P^^2^^ PESTEN, 1859. NYOMATOTT BEIMEL J. ÉS KOZMA VAZULNÁL.

Next