Palásthy Pál szerk.: Religio, 1864. 2. félév

RELIGIO. KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. MDCCCLXIV. SZERKESZTI S KIADJA KASSAMEGYEI ÁLDOZÁR, CS. K. UDVARI TISZTELETBELI KÁPLÁN, SZENTSZÉKI ÜLNÖK, HITTUDOR, A M. K. KATH. EGYETEMNÉL AZ ERKÖLCSTAN NY. R. TANÁRA. PEST, 1864. NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR ÁLTAL, (ÉRKÖVY, GALGÓCZY ÉS KOCSI NYOMDÁJÁBAN.) HALTÉR ÉS ALDUNASOR SARKÁN 9. SZ. A.

Next