Palásthy Pál szerk.: Religio, 1866. 2. félév

R­ELIGIO. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT, MDCCCLXVI. SZERKESZTI S KIADJA KASSAMEGYEI ÁLDOZÁR, CS. K. UDVARI TISZTELETBELI KÁPLÁN, SZENTSZÉKI ÜLNÖK, HITTUDOR, A M. K. KATH EGYETEMNÉL AZ ERKÖLCSTAN NY. R. TANÁRA.­­ es t isee. NYOMATOTT B­OCSI SÁMMÁR ÁLTAL, (ÉRKÖVY, GALGÓCZY ÉS KOCSI KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. HALTÉR ÉS ALDUNASOR SARKÁN 9. SZ.)

Next