Pollák János szerk.: Religio, 1868. 2. félév

RELIGIO. KATE EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. SZERKESZTI S KIADJA PÉCSI SZÉKESEGYHÁZI KANONOK, A M. K. EGYETEM E. I. RECTORA, A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT AL­ELNÖKE, AZ EGYETEMES MAGYAR ENCYCLOPAEDIA SZERKESZTŐJE. PEST, 1868. NYOMATOTT KOCSI SÁNDORNÁL, ALDUNASOR 9. SZÁM.

Next