Pollák János szerk.: Religio, 1869. 2. félév

# IBELKTIO. KATH. EGYHÁZI­­ IRODALMI FOLYÓIRAT. SZERKESZTI S KIADJa n­a­s­o­n­i­k­MDCCCLXIX. I­I PÉCS-SZÉKESEGYHÁZI KANONOK, A M. K. EGYETEM RECTORA, AZ EGYETEMES MAGYAR ENCY­CLOPAEDIA SZERKESZTŐJE. OKTÓBER 1-TŐL uilhii­m­á­m @­­ P­E­S­T , 1899. NYOMATOTT KOC­SI SÁNDOR SAJÁT NYOMDÁJÁBAN, ALDUNASOR 9. SZÁM. )

Next