Cselka Nándor szerk.: Religio, 1871. 2. félév

RELIGIO. KATH. EGYHÁZI S IEODALMI FOLYÓIRAT. MDCCCLXXI. SZERKESZTI S KIADJA CSELKA NÁNDOR. SPIEST, 1971. NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT NYOMDÁJÁBAN. (HALTÉR ÉS ALDUNASOR SARKÁ­N)

Next