Cselka Nándor szerk.: Religio, 1872. 1. félév

RELIGIO. KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. MDCCCLXXII. fi. • - fi: SZERKESZTI S KIADJA CSELKA NÁNDOR. WM Miji.v SZLOBi. rsn" vmwh PEST, 1872. PEST 1872. NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN (SÁNDOR-UTCZA 13. SZ.)

Next