Cselka Nándor szerk.: Religio, 1872. 2. félév

RELIGIO. KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. MDCCCLXXII. SZERKESZTI S KIADJA CSELKA NÁNDOR, PEST-TERÉZVÁROSI KÁPLÁNY, Ő SZENTSÉGE T. KAMARÁSA. PEST, 1372. NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN (SÁNDOR-UTCZA 13. SZ.)

Next