Horing Károly szerk.: Religio, 1873. 1. félév

RELIGIO. KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYOIRAT. MDCCCLXXIII. E­L­S­Ő F­É­L­É­V KIADO­TUIAJBOMS S FEIELOS SZERKESZTŐ BÁRÓ HORNIG KÁROLY, POLYOJ?? , Brerjs' mi BUDAPEST, 1873. | ^SZTERGOM­­^Ő MEGYEI­­^LDOZÁR, j-íjTTUDOR, M. K. E GYETEMI TANÁR. . • /SIA NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, SÁNDOR­ UTCZA 13. SZ.

Next