Horing Károly szerk.: Religio, 1873. 2. félév

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. MDCCCLXXIIL RELIGIO. C ESZTERGOM­­^ÓMEGYEI­­&LDOZÁR,­­^IITTUDOR, /W. K. EGYETEMI J­ANÁR. BÁRÓ HORNIG KÁROLY, B­UDAPE­ST, 1973. NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, SÁNDOR-UTCZA 13. SZ. MÁSODIK F­ÉLÉV. KIADÓ-TULAJDONOS S FELELŐS SZERKESZTŐ

Next